آلبوم تصوير آخر

 

قاب

 

روي يك طاقچه ي سنگی


ميون دو قاب رنگی


بودن من و تو با هم


داره تصوير قشنگی


عكس تو تو قاب خاتم


در حصار خالي از غم


حتي در مرگ تن من


نميگيره رنگ ماتم


عكس من بر عكس تو عاشقترينه


چون هنوزم عاشق تو نازنينه


الهي هر كي منو بي تو ببينه


مثل من به خاك دلتنگي بشينه


قلب من عاشقترينه


قلب من عاشقترينه


فرق من با تو همينه


فرق من با تو همينهتو در اوج بي خيالي


فارغ از رنج و ملالی


نميدوني قلب عاشق

 
داره با تو شور و حالی


نميده ناز نگاهت


به من خسته مجالی


تا بشينم در كنارت


حتي در يه قاب خالی

 

عكس من بر عكس تو عاشقترينه


چون هنوزم عاشق تو نازنينه


الهي هر كي منو بي تو ببينه


مثل من به خاك دلتنگي بشينه


قلب من عاشقترينه


قلب من عاشقترينه


فرق من با تو همينه


فرق من با تو همينه

((منصور))  ((قاب))  آلبوم:((تصوير آخر))

 

ترانه سرا:((هـمايون  هوشيار نژاد)) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سکوت شکسته

 

سكوتت رو شكستي تو


اگه زود بود / اگه دير بود


شكستي بغض قلبت رو


اگر فرياد شب گير بود


برو بشكن / سبوي غم


جريمه هاش همه با من


بزن ساز و بخون آواز


توي هر كوچه و برزن


نكن گريه به حال من


اگر چه يكه و تنهام


توي زندوني از شيشه


رفيقم با همه غم ها


هوا از تو نفس از من


بهار از تو سبد از من


يه لقمه نون عشق از تو


تپيدن هاي دل از من


هراسم بود از اين رفتن


از اين خواندن / از اين ماندن


از اين بيهوده شبهاي


سياه با سايه ها ماندن


هراسم را شكستي و


مرا در من نشان دادی


به پاي خسته ي در بند


پريدن را نشان دادی 

((منصور))  ((سكوت شكسته))  آلبوم:((تصوير آخر))

 

ترانه سرا:((  سعيد محمدی  )) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

پاييز

 

باورم بود فصل پاييز


فصل پژمردن برگه


فصل لرزيدن جنگل


زير رگبار تگرگه


باورم هرگز نميشد


با چنين حال و هوايی

 
بشكفه باغ محبت


در نگاه آشنايی


باورم بود فصل پاييز


فصل سرسختي درده


موسم گلاي عاشق


اما پژمرده و زرده


باورم هرگز نميشد


با چنين بغض صدايی


شب تاريكم بگيره


از نگاهت روشنايیمثل پاييز شدم / زرد نشدم


مثل آتيش شدم / سرد نشدم


مثل پاييز شدم / زرد نشدم


مثل آتيش شدم / سرد نشدمنمي خوام از خودم بيشتر از اين كم بشم


نميخوام بشكنم تا پيش تو خم بشم


نمي خوام از خودم بيشتر از اين كم بشم


نميخوام بشكنم تا پيش تو خم بشم


مثل پاييز شدم / زرد نشدم


مثل آتيش شدم / سرد نشدم


مني كه با غصه همدرد نشدم


رام اون چشماي عاشق كش تو


كه منو از تو جدا كرد نشدم


رام اون چشماي عاشق كش تو


كه منو از تو جدا كرد نشدم


مثل پاييز شدم / زرد نشدم


مثل آتيش شدم / سرد نشدم


مثل پاييز شدم / زرد نشدم


مثل آتيش شدم / سرد نشدم 

((منصور))  ((پاييز))   آلبوم:((تصوير آخر))

 

ترانه سرا:((  همايون هوشيار نژاد  )) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تصوير آخر

 

باز يك شب / يك دريچه / دو چشم قشنگ


نامه اي خيس از ستاره / منو تو چه بيرنگ


عكسي از ديروز دور / يادي از فصل غرور


پشت سر درد شبانه / بغضي از جنس ترانه


ساز نا كوك زمانه


اين همه شعر و سرود / از تو از عطر تو بود


حلقه هاي بي نگين تو


قايقي بي سرنشين تو


راه و خورجين


اسب و زين تو


بدترين و بهترين تو


سهم من فقط همين تواي چراغ هر چه جادو


شعله هاي دست تو كو


تو دروغي بي فروغی


اي چراغ پست كم سو


حيف از اشك عاشق من


حيف از اين بيهوده بودن


بي دريغ و بي نهايت


حيف از اين من / حيف از اين تن


حيف از اين آه خواب كوتاه


حيف از اين رنگ سحرگاه


حيف از اين روياي روشن


حيف از اين ترانه ي من


راحتم بگزار و بگذر


رد شو از تصويــــــــــــــــــــــــــــــر آخرباز يك شب / يك دريچه / دو چشم قشنگ 

((منصور)) ((تصوير آخر)) آلبوم:((تصوير آخر))

 


ترانه سرا:((شهيار قنبري))ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دوباره ها

 

دوباره ماهي سرخ


دوباره آبي آب


دوباره عيدي من / غزلاي ترد ناب


دوباره دستاي تو


سفره ي هفت سين من


وقت تحويل بهار


ساعت عاشق شدن


ما بايد دوباره بچگي كنيم


سبزي بهار و زندگي كنيمساز پر ناز تو كو


نت به نت از ما بگو


از ترانه چكه كن


در بهار شست و شو


قصه ي دوباره ها


سكه اي به نام ما


دوباره شهزاده اي


عاشق مرد گدا


ما بايد دوباره بچگي كنيم


سبزي بهار و زندگي كنيمدوباره لمس علف


عطر زاييدن گل


دوباره رنگين كمون


روي تنهايي پل


دوباره قايم موشك


سر چهار راه شلوغ


دوباره عيد ديدني


از غزلهاي فروغ


ما بايد دوباره بچگي كنيم


سبزي بهار و زندگي كنيمدوباره مادر بزرگ


رخت نو سوزن زده


تخم مرغ رنگي هم


از قفس در اومده 

((منصور)) ((دوباره ها)) آلبم:((تصوير آخر))

 

ترانه سرا:((  شهيار قنبری  ))

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

tasvir_akhar.jpg

 

برای شنيدن قسمتی از آهنگهای اين آلبوم روی عکس بالا کليک کنيد

/ 0 نظر / 10 بازدید