آلبوم فرفره های بی باد

 

فرفره های بی باد

 

روي رف تنگ بلور       پشت سر ستون نور        از گلاب پاش طلا         ميريزه عطر صدا

صداي ساعت گل          صداي يه قل دو قل          صداي زنجره ها          عشق بي وقفه ي ما     

بگو پس فرفره ي چار پر كاغذي كجاست
 

چشم كي دنبال دنباله ي بادبادك ماست
 

نذار قيقاج بزنه كله كنه پايين بياد
 

اوج بادبادك ما رهايي ترانه هاستظهر داغ و كوه يخ       من و اين گوله ي نخ         از تو دنباله ي من       سرخيه لاله ي من  


 نكنه دوباره باز           بشكنه به سروناز             بال بادبادك ما             رهايي ترانه هافرفره هاي بي باد                بادبادكي كه افتاد

 
يعني كه اين بي نفس          هواي تازه ميخواد((منصور)) ((فرفره هاي بي باد)) آلبوم:((فرفره هاي بي باد))

ترانه سرا:شهيار قنبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همسفر

 

تا همسفري نيستمرا بال و پري نيست


زين خانه ي اندوههواي گذري نيست

دل خسته در اين راه  نه همسويي و همراه

شد همسفر من در سينه فقط آه

غريبونه شكستممن اينجا تك و تنها

دل خسته ترينمدر اين گوشه ي دنيا


اي بي خبر از عشق  نداري خبر از من


روزي تو بيايي نمانده اثر از من


اين لحظه رو بشناس      كه فصل بودن ماست        با دست من و تو      طلوع صبج فرداست


اين لحظه رو بشناس       که آواره ی دردم       با من بگو از عشق        نگو بر نميگردم

 

اي بي خبر از عشق  نداري خبر از من


روزي تو بيايي نمانده اثر از من((منصور))   ((همسفر))   آلبوم:((فرفره هاي بي باد))

ترانه سرا: همايون هوشيار نژادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سايه بون

 

شهر ما تا دوردوراش بيابون و بيابونه        تشنه ي بارونه و ابراي اون بي بارونه

شهر ما تا دوردوراش بيابون و بيابونه        تشنه ي بارونه و ابراي اون بي بارونه

سايه بوني ديگه نيستبازم آفتاب داره غوغا ميكنه           مگه اين دل سايه بوني ديگه پيدا ميكنه

نيمه جوني ديگه نيسترنگ رخساره داره         پيش مردم ما رو رسوا ميكنه      

مگه اين دل نيمه جوني ديگه پيدا ميكنهپاها خسته ست      دل شكسته ست


اين چه ظلميه كه آفتاب داره با ما ميكنه
 همه جا دوره از اينجا             اينجا دور از همه جا

مگه دل نام و نشوني ديگه پيدا ميكنه

سايه بوني ديگه نيستبازم آفتاب داره غوغا ميكنه        مگه اين دل سايه بوني ديگه پيدا ميكنه


 

((منصور))  ((سايه بون))   آلبوم:((فرفره هاي بي باد))

ترانه سرا:  مسعود فرد منش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خانگی

 

اي تو ابريشم        تو اي مخمل تبار         اي تو بيمرز          اي تو شهر بي حصار


اي دهان تو پر از عطر غزل            اي زلال خانگي بر من ببار


سرخي من از تو اي آتشفشان            اي غزل رنگينكمان ماندگار


لحظه هايم را ببر تا پشت خواب            اي تو تكرار من اي آئينه دار

 

با تو بايد سايه را پيدا كنم            در تو بايد گم شوم ديوانه وار

 
تشنه بايد بود و از دريا گذشت           با تو ام اي حسرت هر شوره زار


اي تو جادوي شب ميلاد عشق


سبز سبزم كن در آغوش بهارناز من چيزي بگو حرفي بزن            اي تو تعريف من و تعريف يار


اي قديمي مثل يك آهنگ دور          مثل لالايي پر از خواب ديار

 

با تو بايد سايه را پيدا كنم            در تو بايد گم شوم ديوانه وار

 
تشنه بايد بود و از دريا گذشت           با تو ام اي حسرت هر شوره زار


جوشش عشق مرا در خود ببين


اي دو چشمت انفجار چشمه سار


با تو ام اي خوب خوب خوب من

خسته ام از انتظار و انتظار


اي زلال خانگي بر من ببار

((منصور))  ((خانگي))   آلبوم:((فرفره هاي بي باد))


ترانه سرا:شهيار قنبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زندونی

 

تو زندون خيال تودلم پوسيد يه فكري كن


گلستون اميد من  همه خشكيد يه فكري كن

براي من يه فكري كن

جدا ماندنجدا گشتنبراي تو چه آسونه


ولي من بي تو ميميرم       به حال من يه فكري كن

براي من يه فكري كنهنوز بوي تورو داره    درو ديوار اين خونه

هنوز عكست روي طاقچه      مييون اون دو گلدونه

 

تو زندون خيال تودلم پوسيد يه فكري كن


گلستون اميد من  همه خشكيد يه فكري كن

براي من يه فكري كن


ولي با من چرا اي آشنا تر از همه با من        بدون دنيا برات هميشه اينجوري نميمونه


منم بيمار عشق تو پرستارم يه فكري كن            غريب و بي كس و تنهام تو رو دارم يه فكري كن

به حال من يه فكري كن

 

تو زندون خيال تودلم پوسيد يه فكري كن


گلستون اميد من  همه خشكيد يه فكري كن

براي من يه فكري كن

جدا ماندنجدا گشتنبراي تو چه آسونه

ولي من بي تو ميميرم       به حال من يه فكري كن

براي من يه فكري كن
((منصور)) ((زندوني عشق)) آلبوم:((فرفره هاي بي باد))

(  بازسازی آهنگ قديمی  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حساب زندگی

 

كتاب زندگيمو روزي كه دوره كردم       خاطره هامو با تو يكي يكي زنده كردم


حساب زندگيمو وقتي كه ميرسيدم           به هر طرف كه رفتم به اسم تو رسيدم


با اين حساب كتابي كه دل پاي تو وا كرده        طفلي دلم زندگيشو دوباره پيدا كرده


عاشقي كه حساب كتاب نداره               عشق يه سوال كه جواب نداره

چشماي عاشق وقتي خواب نداره          قصه ي عشق غير عذاب نداره


دل چه خوبه كه بجاي مدرسه             بجاي جبر و حساب و هندسه


به حساب دوست و دشمن برسه

به حساب خودش و من برسه


 

((منصور))  ((حساب زندگي))  آلبوم:((فرفره هاي بي باد))

ترانه سرا: همايون هوشيار نژاد

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Ferferahaye_bi_bad.jpg/ 0 نظر / 37 بازدید